اخبار

شرکت در نمایشگاه نو آوری و فن آوری ربع رشیدیRINOTEX
این نمایشگاه در تبریز بمدت 5روز برگزار شد و از تاریخ دهم آبان تا تاریخ 14 آبان ادامه داشت
بنادر و دریانوردی دریاچه ارومیه
دوره آموزشی آشنایی با ضوابط پیمان و رسیدگی
مدیر بنادر و دریانوردی دریاچه ارومیه اعلام کردند
فعالیتهای اجتماعی سازمان
این امر باعث زیبا سازی محیط اطراف و ورودی بندر گلمانخانه شده است همچنین می تواند فضای مناسبی جهت پیاده روی اهالی دهکده و گردشگران باشد.
دوره آموزشی راهبری سیستم جامع اطلاعات آموزشی
موزه دریایی بندر شرفخانه

مرور خبرها