اخبار مرتبط با عباس آذرپیکان | سازمان بنادر و دریانوردی

پیشرفت ۴۴ درصدی برج کنترل ترافیک دریایی چابهار
معاون فنی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: عملیات احداث برج کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار به عنوان بلندترین برج کنترل ترافیک دریایی کشور با ۴۴ درصد پیشرفت جلو تر از برنامه زمان بندی در دست احداث است.
جهان متاثر از بحران کرونا؛ پروژه های بندر چابهار جلوتر از برنامه زمان بندی/ پیشرفت ۴۴ درصدی بلندترین برج کنترل ترافیک دریایی کشور
معاون فنی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: عملیات احداث برج کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار به عنوان بلندترین برج کنترل ترافیک دریایی کشور با ۴۴ درصد پیشرفت جلو تر از برنامه زمان بندی در دست احداث است.
اجرای طرح مدیریت یکپارچه سواحل سیستان و بلوچستان
معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: بندر چابهار جهت حفظ حق و منافع آیندگان از سواحل سیستان و بلوچستان، طرح تدقیق مدیریت یکپارچه سواحل استان را در دستور کار قرار داده است.
گام مثبت بندر چابهار جهت حفظ منافع آیندگان از سواحل / اجرای مطالعات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه سواحل استان سیستان و بلوچستان
معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: بندر چابهار به منظور حفظ حق و منافع آیندگان از سواحل سیستان و بلوچستان، طرح تدقیق مدیریت یکپارچه سواحل استان را در دستور کار قرار داده است.
کسب رتبه نخست بندر چابهار در عملکرد بودجه سرمایه ای بنادر کشور/ اجرای پروژه های متعدد ملی و تجهیزاتی در بزرگترین بندر اقیانوسی کشور
معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: بندر چابهار با عملکرد ۹۹.۸ درصدی نسبت به اعتبارات مصوب سرمایه ای تجهیرات در سال ۹۸ موفق به کسب رتبه نخست در بین بنادر کشور شد.
بررسی طرح ساخت اسکله گردشگری بندر چابهار/ بهرمندی بیشتر مردم از سواحل و پتانسیل های گردشگری چابهار
معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: با هدف بهره مندی بیشتراجتماع از سواحل و پتانسیل های گردشگری و همچنین تعامل بیشتر شهر و بندر، اسکله گردشگری احداث می شود.
بررسی طرح ساخت اسکله گردشگری بندر چابهار/ بهره مندی بیشتر مردم از سواحل و پتانسیل های گردشگری چابهار
معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: با هدف بهره مندی بیشتر اجتماع از سواحل و پتانسیل های گردشگری و همچنین تعامل بیشتر شهر و بندر، اسکله گردشگری احداث می شود.
بهره برداری از ۳ پروژه مهم زیرساختی در بندر چابهار / افزایش ضریب امنیتی عملیات های دریایی و بندری با ارتقاء سیستم های نظارتی و زیرساخت های ارتباطی
معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: با هدف افزایش ضریب امنیت و تسهیل ارتباطات در عملیات های دریایی و بندری؛ سامانه های نظارتی و زیرساختی بندر چابهار با اجرای چندین پروژه ارتقاء یافت.
اجرای پروژه پوشش رادیویی سواحل سیستان و بلوچستان/ برقراری ارتباط بین کلیه شناورهای کوچک و بزرگ با مرکز جستجو و نجات بندر امکان پذیر می شود
معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: پروژه پوشش رادیویی سواحل چابهار با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.