اخبار مرتبط با کمیته پیگیری اجرایی سازی موافتنامه سه جانبه چابهار | سازمان بنادر و دریانوردی

بندر چابهار؛ کوتاه ترین و مناسب ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای افغانستان است/ استقبال از فعالیت بخش خصوصی افغانستان در پسکرانه و بندر چابهار/ برگزاری دومین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافتنامه چابهار؛ به زودی در هند
معاون وزیر حمل و نقل افغانستان گفت: دیدگاه دولت افغانستان به بندر چابهار تغییر کرده و این بندر تنها بندری است که ما می توانیم از طریق آن واردات و صادرات کالاهای افغانستان را دنبال کنیم.